BGE KÖNYVTÁR ÉS HALLGATÓI KÖZPONT

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem új multifunkcionális Hallgatói és Könyvtár központ épületszárnyával, valamint átalakított külső és belső közvetlen környezetével egy, az Egyetemi Campus szövetéhez szervesen kapcsolódó, nyitott, befogadó Intézmény-együttessé válik. A bővített épületegyüttes amellett, hogy belső tereivel és külső térkapcsolataival közösségteremtő hatású, a tágabb környezetének is meghatározó, környezetének értékeit kiemelő, és az egyetemi identitást formáló eleme.

A Bagolyvár utcai Campus területén létrejövő új, fedett zárt, valamint fedetlen nyitott közösségi terek, sport- és rekreációs terek, valamint könyvtár és tanulási terei lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Egyetem kiemelt, 21. századi elvárásokat kielégítő funkciók méltó helyet kapjanak. Emellett az új szárny elhelyezkedéséből fakadóan olyan találkozási/közösségi pont is létrejön, amely alternatív – tehát nemcsak az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó – rendeltetéseket is kielégít. Így az újradefiniált Campus kert, létrejövő Kollégium- és Étterem kert, és ezekre nyíló büfé, étterem, rekreációs terek, az aulához közvetlenül kapcsolódó lépcsős konferenciatér többféle használatot és együttlétet biztosít az egyetemi hallgatók és oktatók közösségének a részére.

A meglévő Kollégium ’A’ szárnyának földszinti átépítése lehetőséget teremt arra, hogy az Egyetem teljes közlekedőrendszere átláthatóbban és közvetlenebbül működjön, így szervesebb, több irányú átjárhatóságot teremtve az Oktatási szárnyak, a Kollégium és az új épületszárny között. A közvetlen - az Egyetem minden szintjére kiterjedő átjárhatóság mellett a belső udvarok felszabadulnak a légtérarányokat és környezetminőséget rontó utólagos beépítésektől. Megújult, összefüggő zöld felület jön létre, aminek kiemelt eleme a Bagolyvár utca felőli, újradefiniált Campus kert is.  - részlet az 1. díjas tervpályázat műleírásából

BBU LIBRARY AND STUDENT CENTER

 

Due to its new multifunctional Library and Student Center, and its redefined internal and external environment, the Budapest Business School will become an open and inclusive institution complex organically connected to the University Campus. In addition to boosting community building with the help of its interior spaces and external spatial connections, the expanded building complex will become a defining element within its broader environment, highlighting local values and shaping the identity of the University.

The new open and closed community areas, sports and recreational spaces, library as well as study zones offer the opportunity to find suitable spaces for functions accommodating 21st century requirements. In addition, the positioning of the new annex provides a new meeting/community point that fulfills alternative – and not merely educational – needs. Thus the newly defined campus garden, dormitory and restaurant garden, the cafeteria and recreational areas, and the conference space connected to the entrance hall will serve as multifunctional areas and community spaces for students and lecturers alike.

The remodeling of annex ‘A’ belonging to the dormitory offers the possibility to create a more transparent and direct circulation system within the University, and provide a more organic and permeable connection between the educational wing, the dormitory and the new wing. In addition to strengthening interconnectedness within all aspects of the University, the interior courtyards will be freed from the additions that impaired their spatial proportions and environmental quality. The result will be a revitalized and continuous green surface that highlights the newly defined campus garden off Bagolyvár utca.TERV / DESIGN 2018-2022
STATUS megépült / built 2022-2023
CÍM / LOCATION Budapest, XIV. Bagolyvár utca
MEGBÍZÓ / CLIENT Budapesti Gazdasági Egyetem
TERÜLET / AREA 2 860 m²
ÉPÍTÉSZET / TEAM Gereben Péter, Marián Balázs, Bódi Gergely Gergő, Dormán Miklós, Hajnal Ödön, Ivicsics Júlia, Kovács Júlia, Percz Gábor, Tábi Sára, Ábrahám-Fúrús András, Göde András, Horváthné Maróti Katalin, Király Edina (Kroki Kft.), Hegyi Béla