KIRÁLY FÜRDŐ

 

Az ókori rétegekre épült épületegyüttes három karakteres periódusban érte el mai formáját (török-kor, barokk-kor, klasszicista), és ennek megfelelően kisebb átfedésekkel, de három jól elkülöníthető szárnyra osztható. Koncepció a több évszázad alatt kialakult összetettség és korok közötti rétegzettség hangsúlyozása, a különböző terek egyedi hangulatának megtartása és a rekonstrukcióval, valamint a bővítéssel ezek fenntartható és hiteles helyzetbehozása, ami segíti és tovább élteti az épület eredeti rendeltetését is.

 

Az egyes szárnyak jellemzően egy-egy jellegzetes és karakteres tér köré szerveződnek, így a török medencetér, a barokk udvar, valamint a klasszicista kert meghatározó hangulatú elemei a térszervezésnek. A bővítéssel két új, meghatározó szerepet betöltő tér jön létre: egyrészt a hátsó üres telekrészen egy felülről megvilágított fedett, oszlopos medencetér, másrészt pedig a Fő utca és Ganz utca találkozásánál kialakult definiálatlan sarok lehatárolásával egy, a török-fürdőhöz közvetlenül kapcsolódó pihenő ’titok’-kert. Emellett a török-fürdőtér rekonstrukciójával, a barokk udvar lefedésével és kapcsolódó tereinek megtisztításával, valamint a klasszicista kert és oszlopcsarnok finomhangolásával, új előcsarnok- és közlekedési rendszer létrehozásával olyan kiemelkedően erős és összetett atmoszférájú tércsoportulások jönnek létre, amelyek tovább örökítik a több évszázados fürdő értékeit - ’szellemét’, valamint a mai összetett használati elvárásokat is kortárs eszközökkel elégítik ki.

KIRÁLY TERMAL BATH

 

Built on ancient ruins, the building complex was constructed over the course of three distinctive eras (Turkish, Baroque and Classicist), and apart from minimal overlapping, it consists of three clearly distinguishable segments. The design concept emphasizes the long standing complexity and stratified nature of the existing architecture, with a focus on preserving the unique atmosphere of the different spaces and using the reconstruction and expansion to provide a sustainable and authentic solution that supports and invigorates the original function of the building.

 

 The different wings of the building are each centered around a distinctive and characteristic space: the Turkish bath space, the Baroque courtyard and the Classicist garden are all defining elements of the spatial organization. The expansion will bring about two new and defining spaces: a covered, sky-lit, colonnaded bath space at the vacant end of the site, and a ‘secret’ garden for relaxation directly connected to the Turkish bath - a result of enclosing the currently undefined corner between Fő utca and Ganz utca. In addition, reconstructing the Turkish bath space, covering the Baroque courtyard and restoring its adjacent spaces, fine tuning the Classicist garden and colonnade and creating a new entrance hall and circulation system will result in spatial configurations with pronounced and complex atmospheres that will convey the long standing values  - the ‘spirit’ - of the bath and meet modern-day complex functional requirements using contemporary means. TERV / DESIGN 2017
STATUS pályázat, 3. díj / competition, 3rd prize
CÍM / LOCATION Budapest, I. Fő utca
MEGBÍZÓ / CLIENT Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
TERÜLET / AREA 3 975 m²
ÉPÍTÉSZET / TEAM Gereben Péter, Marián Balázs, Barta Gyöngyi, Bódi Gergely Gergő, Dormán Miklós, Ivicsics Júlia, Oszlányi Soma