BIATORBÁGYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

A telek jelenleg egy beépítetlen, enyhe tereplejtéssel rendelkező, és emellett gyönyörű természeti környezetben lévő - nyugat felől a Biai-tóval, észak felől pedig a Disznólápa patakkal és erdőterülettel határolt terület Biatorbágy város határában. 

A terület a meglévő adottságai - mérete, tájolása, és értékes természeti környezete okán is kiváló lehetőség 6-14 éves kor közötti gyerekek biztonságos elhelyezésére, nevelésére - evangéliumi és egyben hitvallásos alapokon működő intézménynek a létrehozására. Célunk egy olyan tanulási környezet kialakítása, ahol a gyerekek egészséges és motiváló téri környezetben tölthetik el tanuló éveiket, kötődve a közösséghez, hitélethez, a tudáshoz: a közös kultúrához.

 

A szabadonálló kétszintes iskola a telken négy – a  tájolásból, megközelítésből, környezeti hatásokból, belső elrendezésből és térhasználatból fakadó különféle karakterű kültéri szegmenst teremt maga körül:

kelet – MEGÉRKEZÉS: Az iskola keletről, a közterület felől karakteres bejáratot formál, aminek meghatározó eleme az út felől is látszó keletelt tájolású kápolna harangfülkés oromfalú épülettömege, valamint fedett-nyitott átriumos, zöldített fogadó előtere. 

dél – BENAPOZÁS: Az iskola osztálytermeinek, tanulótereinek túlnyomó része a szélvédett játszóudvara és a kedvező déli, dél-keleti tájolás felé nyílik, amellett, hogy a magastetős épületszárnyak karakteres kinyúló ereszei, és tradicionális tornácai védik a belső tereket a túlzott benapozás, felmelegedés ellen. 

nyugat – TÓ: A telek tó felé eső része sportolásra alkalmas kül- és beltéri felületekkel - nyitott sportpályákkal, és a tó felé feltáruló tornateremmel tagolt. Külső használatú gyalogos, vagy biciklis megközelítése a tó felőli leendő sétányról is közvetlenül biztosított. 

észak – PATAK: Az iskola északi frontja előtt húzódik a közutat a tóval összekötő belső gyalogút, közvetlen, külső használatot is biztosító kapcsolattal a sportpályákhoz. 

 

A négyféle karakter változatos térhasználatot és térkapcsolatot biztosít az iskola tanulói, oktatói, valamint külsős használóik számára. Ez a fajta heterogenitás jellemzi az iskola belső tereit, és azok kivetülését: az épület tömegképzését is. Az iskola külső megjelenését 7+1 nyeregtetős ház határozza meg: hét, elmélyült, odafigyelést igénylő, zárt oktatási tereket magába foglaló kétszintes ház mellett a nyolcadik, az út felől karaktert képező keletelt tájolású kápolna tömege határozza meg a bejárat előterét, az iskola nyitott és hívogató jellegét.

A házak kis szögeltérésekkel telepítettek, reagálva az égtájra, kitekintésre, belső rendeltetések változatos térigényeire. Így tehát az önmagukban szigorúan szerkesztett házak beltérben egy áramló, helyenként táguló, helyenként pedig szűkülő arányú dinamikus „tanulási tájat” hoznak létre a használóik számára, kültérben pedig egy olyan hagyományos formálású, emberléptékű kép bontakozik ki, ami minden nézőpontból változatos és tagolt megjelenést mutat. - részlet a 2. díjas tervpályázat műleírásából

 

 

 

BIATORBÁGY CALVINIST ELEMENTARY SCHOOL

 

The site is an unbuilt, slightly inclined area located in a beautiful natural environment on the outskirts of Biatorbágy – to the west, it is bordered by Lake Bia and on the northern side it is framed by Disznólápa Creek and a woodland area.

The existing characteristics of the site – its size, orientation and precious natural environment make it an ideal place to safely accommodate and educate children between the ages of 6 and 14 – to establish an institution based on evangelical and religious foundations. Our aim is to create a learning environment where children can spend their student years in a healthy and inspiring spatial setting and develop strong ties to their community, faith and knowledge: their shared culture.

 

The detached 2-story building creates 4 different outdoor segments on the site based on orientation, access, environmental impact, internal layout and use of space:

east – ARRIVAL: the school is marked by a well-defined entrance, with the gable wall volume of the eastward oriented chapel’s bell tower and its green covered-open atrium serving as a defining element from the street. 

south – SOLAR ORIENTATION: the majority of classrooms and learning spaces are oriented towards the wind protected playground and the favorable southern, south-eastern direction. In addition, the protruding eaves and traditional porches of the pitched roof buildings protect the internal spaces from excessive solar exposure and heat. 

west – LAKE: bordered by the lake, this part of the site is structured by internal and external spaces suitable for sporting activities – open sports fields and a gymnasium oriented towards the lake.  External pedestrian and bicycle access is directly provided from the promenade encircling the lake.

north – CREEK: on the northern side of the school, an internal pedestrian walkway connects the public road with the lake, providing direct, external access to the sports fields.

 

The four different characters enable a diversified use of space and offer varied spatial connections to students, teachers and visitors alike. This heterogenic character is mirrored by the internal spaces of the school and their projections: the volumes of the building. The external appearance of the school is defined by 7+1 gable roof structures: seven 2-story houses with closed educational spaces that inspire in-depth learning and attention, and an eighth, the eastward oriented chapel’s characteristic volume, which defines the entrance of the school, its open and inviting spirit.

There is a slight angular deviation between the layout of the buildings, as they respond to direction, orientation and diverse spatial requirements of internal functions. As a result, the interior of these strictly structured buildings creates a flowing “landscape of learning”, which contracts and expands dynamically, whereas on the outside, the school portrays a traditional, human scale image with a varied and well-articulated appearance. – excerpt from the project description of the 2nd prize winning entry

 TERV / DESIGN 2022
STATUS pályázat, 2. díj / competition, 2nd prize
CÍM / LOCATION Biatorbágy
MEGBÍZÓ / CLIENT Dunamelléki Református Egyházkerület
TERÜLET / AREA 6 600 m²
ÉPÍTÉSZET / TEAM

Gereben Péter, Marián Balázs, Dormán Miklós, Ivicsics Júlia, Percz Gábor, Tábi Sára