BIATORBÁGYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

A telek jelenleg egy beépítetlen, enyhe tereplejtéssel rendelkező, és emellett gyönyörű természeti környezetben lévő - nyugat felől a Biai-tóval, észak felől pedig a Disznólápa patakkal és erdőterülettel határolt terület Biatorbágy város határában. 

A terület a meglévő adottságai - mérete, tájolása, és értékes természeti környezete okán is kiváló lehetőség 6-14 éves kor közötti gyerekek biztonságos elhelyezésére, nevelésére - evangéliumi és egyben hitvallásos alapokon működő intézménynek a létrehozására. Célunk egy olyan tanulási környezet kialakítása, ahol a gyerekek egészséges és motiváló téri környezetben tölthetik el tanuló éveiket, kötődve a közösséghez, hitélethez, a tudáshoz: a közös kultúrához.

 

A szabadonálló kétszintes iskola a telken négy – a  tájolásból, megközelítésből, környezeti hatásokból, belső elrendezésből és térhasználatból fakadó különféle karakterű kültéri szegmenst teremt maga körül:

kelet – MEGÉRKEZÉS: Az iskola keletről, a közterület felől karakteres bejáratot formál, aminek meghatározó eleme az út felől is látszó keletelt tájolású kápolna harangfülkés oromfalú épülettömege, valamint fedett-nyitott átriumos, zöldített fogadó előtere. 

dél – BENAPOZÁS: Az iskola osztálytermeinek, tanulótereinek túlnyomó része a szélvédett játszóudvara és a kedvező déli, dél-keleti tájolás felé nyílik, amellett, hogy a magastetős épületszárnyak karakteres kinyúló ereszei, és tradicionális tornácai védik a belső tereket a túlzott benapozás, felmelegedés ellen. 

nyugat – TÓ: A telek tó felé eső része sportolásra alkalmas kül- és beltéri felületekkel - nyitott sportpályákkal, és a tó felé feltáruló tornateremmel tagolt. Külső használatú gyalogos, vagy biciklis megközelítése a tó felőli leendő sétányról is közvetlenül biztosított. 

észak – PATAK: Az iskola északi frontja előtt húzódik a közutat a tóval összekötő belső gyalogút, közvetlen, külső használatot is biztosító kapcsolattal a sportpályákhoz. 

 

A négyféle karakter változatos térhasználatot és térkapcsolatot biztosít az iskola tanulói, oktatói, valamint külsős használóik számára. Ez a fajta heterogenitás jellemzi az iskola belső tereit, és azok kivetülését: az épület tömegképzését is. Az iskola külső megjelenését 7+1 nyeregtetős ház határozza meg: hét, elmélyült, odafigyelést igénylő, zárt oktatási tereket magába foglaló kétszintes ház mellett a nyolcadik, az út felől karaktert képező keletelt tájolású kápolna tömege határozza meg a bejárat előterét, az iskola nyitott és hívogató jellegét.

A házak kis szögeltérésekkel telepítettek, reagálva az égtájra, kitekintésre, belső rendeltetések változatos térigényeire. Így tehát az önmagukban szigorúan szerkesztett házak beltérben egy áramló, helyenként táguló, helyenként pedig szűkülő arányú dinamikus „tanulási tájat” hoznak létre a használóik számára, kültérben pedig egy olyan hagyományos formálású, emberléptékű kép bontakozik ki, ami minden nézőpontból változatos és tagolt megjelenést mutat.

 

 TERV / DESIGN 2022
STATUS pályázat, 2. díj / competition, 2nd prize
CÍM / LOCATION Biatorbágy
MEGBÍZÓ / CLIENT Dunamelléki Református Egyházkerület
TERÜLET / AREA 6 600 m²
ÉPÍTÉSZET / TEAM

Gereben Péter, Marián Balázs, Dormán Miklós, Ivicsics Júlia, Percz Gábor, Tábi Sára