HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI KÖNYVTÁR

 

Az új multifunkcionális kulturális központ épülete és környezete egy, a város szövetéhez szervesen kapcsolódó nyitott, befogadó közintézmény-együttes. Amellett, hogy belső tereivel és külső térkapcsolataival közösségteremtő hatású, a tágabb környezetének is meghatározó, helyi értékeket kiemelő, és helyi identitást formáló eleme.

A városközpontban létrejövő új, fedett zárt, valamint fedetlen nyitott közösségi terek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a város kiemelt Intézményei méltó helyet kapjanak, egyúttal elhelyezkedéséből fakadóan olyan találkozási/közösségi pont is létrejön, amely alternatív – tehát nemcsak az Intézményekhez közvetlenül kapcsolódó - rendeltetéseket is kielégít. Így a városi köztérre nyíló kávézója, utcaszinti kiállítóterei, aulájához közvetlenül kapcsolódó előadóterei a többféle használatot és együttlétet biztosít valamennyi korosztály részére.

 

Az épülettel és annak környezetének a rendezésével, városi véráramba való szerves becsatornázásával olyan új élő közösségi terek jönnek létre a város szívében, amelyek hol formálisan, hol pedig - a fiatalabb nemzedéket is könnyebben megszólítva - informálisan kötődnek a könyvhöz, az olvasáshoz, a tudáshoz: a közös kultúrához.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY PUBLIC LIBRARY

 

The new multifunctional cultural center and its surroundings will serve as an open and inclusive public institution complex organically connected to the urban fabric of the city. In addition to providing interior spaces and external spatial relations that stimulate community building, it will serve as a defining element within its broader environment by highlighting local values and shaping the local identity.

The newly established closed and open community spaces provide suitable locations for the fundamental institutions of the city, and also serve as meeting/community points that do not only accommodate the direct needs of the institutions, but serve alternative purposes as well. The café opening toward the public space, the street level exhibition areas and lecture halls directly connected to the lobby provide multifunctional use and community spaces for people of all ages.

 

 

Embedded into the urban fabric, the new building and its redefined environment will provide vibrant new community spaces within the heart of the city, which are both formally and – in order to address the younger generation – informally linked to books, reading and knowledge: our shared culture.    TERV / DESIGN 2018
STATUS pályázat, 2. díj / competition, 2nd prize
CÍM / LOCATION Hódmezővásárhely, Kossuth tér
MEGBÍZÓ / CLIENT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
TERÜLET / AREA 5 900 m²
ÉPÍTÉSZET / TEAM Gereben Péter, Marián Balázs, Barta Gyöngyi, Bódi Gergely Gergő, Dormán Miklós, Ivicsics Júlia, Kovács Júlia