Bence-Hegyi kilátó

 

Baldachin - Az emberiség történetében az ünnepek, szertartások során a sátor valamennyi kultúrában felbukkan – gyakran egymástól függetlenül. A sátor, mint ideiglenes, könnyen alakítható, egyszerű építmény kezdetben talán praktikus, későbbiekben pedig egyre fontosabb, esetenként mitikus szerepet is betöltött a nagy néptömegeket megmozgató ünnepeken. E különböző kultúrákban bevett hagyományok nagyrészt mind a mai napig fennmaradtak, ősi, vagy ha úgy tetszik primitív szerkezeteik pedig gyakran átlényegültek: más szerkezetben, anyagban, más helyzetben testesültek meg.

(részlet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola Építőművészeti Szak hallgatói számára kiírt zártkörű ötletpályázaton első díjas terv leírásából)

 

Bence Hill viewpoint

 

Canopy – Over the course of human history, the tent has played an important role in the festivities and ceremonies of many different cultures. A simple, temporary and flexible structure, the tent may have been initially used for practical reasons, growing more important and occasionally even mythical in large public celebrations over time. To this day, these traditions have been well preserved, yet their ancient, i.e. primitive structures were often transformed: living on in different forms, materials and situations.terv / design:                        2009

épült / built:                         lezárult terv / closed project

cím / location:                      Velence, Bence-hegy 

megbízó / client:                 Velence Város Önkormányzata

terület / area:                       50 m²

építész / architect:              Gereben Péter, Marián Balázs