Ferrum irodaház

 

A Váci út melletti észak-pesti telek inspiratívan heterogén és frekventált környéken van. A rozsdaövezethez tartozó sűrű ipari beépítés évtizedek alatt folyamatosan változik. A volt ipari területen, a telken lévő alulhasznosított épületszárnyak megtartásával, felújításával és kiegészítésével jött létre az épület kivitelezőjének és építőipari partnereinek székháza. A terület revitalizációja során részleges emeletráépítéssel, valamint a függőleges közlekedési- és installációs rendszerek teljes átalakításával bővült az épületegyüttes.

A meglévő épületszárnyak által közrezárt, autóforgalommal terhelt belső udvara autómentes zöld kertté vált, ami teret enged a földszinti kávézó és rendezvényterem külső fogyasztó-, pihenő tereinek, valamint kisebb közösségi rendezvények megtartására is.

Az építészeti koncepció alapvetései a meglévő megőrzése mellett annak kortárs és korszerű kiegészítése volt: a beavatkozás koncentráltan, egy új abroncsszerű elem beékelésével valósult meg, integrálva a régi és az új épületszegmenseket, átjárhatóvá és átláthatóvá téve a különböző építési periódusokban létrejött tereket. 

A rozsdaövezet értékeit, léptékét és hagyományait megtartó beavatkozás a környék heterogén jellegéhez szervesen kötődő átváltozás: amellett, hogy a környék dinamikusan átalakuló tendenciájának, revitalizációjának a részévé válik, meghagyja spontán fejlődésének nyomait is.

Ferrum office building

 

Located along Váci út in Northern Pest, the building site is situated in a diverse and bustling neighborhood.  The dense industrial fabric of the rust zone has gradually changed over the past decades. As a result of preservation, renovation and supplementation, the underutilized buildings of the former industrial area now house the headquarters of the building’s contractor and construction partners. The revitalization process consisted of a partial addition to the building and the complete remodeling of the vertical circulation and installation systems.

Formerly a traffic-loaded zone, the internal courtyard has become a green and car-free garden embracing the external seating and relaxation areas of the ground floor café and event hall, providing a location for smaller-scale community events as well.

The key aim of the design concept was to preserve and complement the existing buildings through a contemporary and progressive approach: the intervention included the insertion of a new element that winds around the existing structure to integrate old and new building segments and interconnect the spaces erected in different building periods in a transparent manner.

By embracing the values, scale and traditions of the rust zone, the intervention becomes a metamorphosis organically rooted in the diverse character of its environment: in addition to becoming part of the dynamic change and revitalization taking place in the area, it captures the traces of its spontaneous development.

 terv / design:                       2016

épült / built:                         2019

cím / location:                      Budapest, XIII. Lomb utca 37-39.

megbízó / client:                 Fitout Kft.

terület / area:                       5100 

építész / architect:              Gereben Péter, Marián Balázs

munkatárs / assistant:       Oszlányi Soma, Dormán Miklós

fotó / photo:                         Bujnovszky Tamás