Gyermely Faluközpont

 

A gyermelyi településközpont immár egy évtizede intenzíven fejlődik: az általunk tervezett eddigi öt építési ütem során elkészült a Civilház elnevezésű közösségi szolgáltatóház, orvosi rendelőkkel, bankkal és lakásokkal, átadták az Polgármesteri Hivatal átalakított és felújított épületét, továbbá a közösségi igényeknek kiszolgáló építményt építettek garázsokkal, raktárakkal, rendezve ezzel a települést keresztülszelő patak környékét is. Emellett az itt lakók többségének munkát adó Gyermelyi Tésztagyár további két ütemben szolgálati lakásokat magába foglaló házakat épített a Templom és a Parókia szomszédságában. 

Az építkezések részben a 70-es években épített házak radikális átalakításai, tovább építései, részben pedig a település szövetébe illeszkedő kis léptékű beavatkozások. Az új, illetve átalakított épületek telepítése és anyaghasználata az évszázadok alatt kialakult településközpont jellegzetességeit erősítik fel. Az egymás szomszédságában lévő épületek tömegéhez szervesen kapcsolódó fedett-nyitott terei olyan a helyi életformából is eredő karakteres elemek, amelyek intenzív vizuális és funkcionális kapcsolatokat alakítanak ki a településközponttal, segítve ezzel az itt élő közösség mindennapos tevékenységét és kommunikációját.

 

Gyermely Town Center

 

The town center of Gyermely has been the subject of intensive development over the past decade: five construction phases have resulted in a so-called Civil House, a public service building comprising medical facilities, a bank and apartments, a remodeled and renovated Town Hall, as well as a service building housing garages and storage spaces, skillfully restructuring the surroundings of the creek that runs through the village.

In two subsequent phases, the Gyermely Pasta Factory, employer of many of the local residents, has constructed apartment buildings for its employees in the vicinity of the Church and Parish.

 

The construction process consisted of a combination of radical remodeling and expansion of the existing 1970s-era buildings as well as small scale interventions within the urban fabric. The positioning of the new and remodeled buildings as well as the choice of materials highlight the characteristics of the town center that have evolved over centuries.  An organic continuation to the volumes of the adjacent buildings, the covered, open spaces are distinctive elements rooted in the local way of life, engaging in intensive visual and functional dialogue with the town center, thus facilitating the everyday activities and communication of the local community.

 terv / design:                        2013 / 2014

épült / built:                          2016 / 2019

cím / location:                      Gyermely, Petőfi Sándor tér 5.

megbízó / client:                 Gyermely Község Önkormányzata, Gyermely Zrt.,

         Duna Takarék Zrt.

terület / area:                       827 m²

építész / architect:              Gereben Gábor, Gereben Péter, Marián Balázs

munkatárs / assistant:      Bajusz Csaba

fotó / photo:                         Danyi Balázs, Frikker Zsolt