Herman Ottó Általános Iskola

 

A meglévő iskola építése óta megváltozott a társadalmi berendezkedésünk, az oktatási szemlélet és az épület környezete is. Az időben elhúzódó gyökeres változásokat az intézmény eddig ad-hoc átalakításokkal és kényszermegoldásokkal követte. A tervezett átalakítás léptéke lehetőséget kínál arra, hogy újabb toldozás helyett átfogó módon újraszervezzük az iskolaépület működését.

 

Mai szemléletünk szerint az általános iskolai oktatás célja egyfelől az óvodában megkezdett szocializáció elmélyítése, másfelől a személyes érdeklődésen, tapasztaláson, kíváncsiságon alapuló tanulás ösztönzése, a tudásvágy felkeltése.

 

Nyílt országos tervpályázaton első díjas tervben környezettudatos javaslatot tettünk az általános iskola épületének bővítésére és átalakítására. A koncepció leghangsúlyosabb eleme a kétrétegű klíma homlokzat. Az új kabát amellett, hogy fenntarthatóbb üzemeltetést biztosító innovatív megoldás, látványos szemléltető eszköz is egyben. Távolabbról a megújuló épület arculatának hordozója, közelebbről az épületben tanuló diákoknak segíthet megérteni az alkalmazott zöld technológiákat.

 

Ottó Herman Elementary School

 

Since the construction of the existing school, our social structure, educational approach and the building’s surrounding environment have all changed significantly. In the past, these long-term and fundamental changes were met with ad hoc developments and coercive solutions. The scale of the planned development grants us the opportunity to thoroughly reorganize the school’s functional system. 

 

According to our current educational approach, the fundamental aim of elementary school is to enhance the socialization process initiated in preschool as well as promote learning based on interest, experience and curiosity, thus awakening a thirst for knowledge.

 

Within the framework of a national open competition, our winning entry proposed an environment-friendly solution for the extension and comprehensive reorganization of the elementary school building. The concept’s key element is a double-skin climate façade. In addition to providing an innovative solution for a more sustainable operation, the new skin serves as an illustrative tool. From afar, it reflects the new identity of the building, whereas up close it may help educate students on the applied green technologies.

 épült / built:                          2009 - pályázat

cím / location:                      Budaörs, Ifjúság u. 6.

megbízó / client:                 Budaörs Város Önkormányzata

terület / area:                       4400 

építész / architect:              Gereben Péter, Evva Ambrus, Marián Balázs

munkatárs / assistant:      Bajusz Csaba, Álmos Gergely, Mezey Tamás